Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Úvodní obrázek

Budoucnost českého precizního zemědělství je tady!

MyMex představuje revoluční spojení dvou předních digitálních technologií v českém a světovém zemědělství, Fendt Connect a Clever Farm, a poskytuje tak komplexní a inovativní řešení pro zemědělce.  

Klíčové vlastnosti a výhody softwaru MyMex zahrnují:

Komplexní monitorování a správa

MyMex integruje senzory a technologie z Fendt Connect a Clever Farm, což umožňuje zemědělcům sledovat a řídit jak svou zemědělskou techniku (traktory, postřikovače, mlátičky), tak stav a vývoj plodin a půdy.
To znamená kompletní přehled a kontrolu nad farmou na jednom místě. 

1

2

Přesná aplikace agrochemikálií

Díky spojení Clever Farm a Fendt Connect může MyMex poskytnout přesnější aplikaci hnojiv, pesticidů a dalších agrochemikálií. S inteligentními analýzami a daty o půdě a plodinách z Clever Farm a technickými informacemi o strojích z Fendt Connect, MyMex umožňuje zemědělcům přesně dávkovat agrochemikálie podle aktuálních potřeb a podmínek. 

Automatizace a optimalizace pracovních procesů

MyMex využívá pokročilé technologie umělé inteligence a strojového učení k automatizaci a optimalizaci pracovních procesů na farmě. Systém dokáže generovat doporučení pro plánování závlahy, hnojení a dalších agrotechnických operací na základě aktuálních dat a historie farmy. 

3

5

Zlepšená udržitelnost a ochrana životního prostředí

MyMex pomáhá zemědělcům minimalizovat negativní dopady zemědělství na životní prostředí tím, že umožňuje přesnější aplikaci agrochemikálií a optimalizaci pracovních procesů. To může vést ke snížení znečištění půdy, vody a vzduchu a k udržitelnějšímu zemědělskému hospodaření. 

Lepší využití zdrojů

Díky MyMexu mohou zemědělci efektivněji využívat vodu, hnojiva a pesticidy, což vede ke snížení ztrát a zbytečných nákladů. Systém poskytuje zemědělcům informace o stavu půdy a plodin a doporučuje optimální postupy pro minimalizaci spotřeby zdrojů. 

4

Celkově lze říci, že MyMex přináší zemědělcům komplexní a inteligentní digitální řešení pro řízení a monitorování farmy, které jim umožňuje dosáhnout lepších výsledků při zachování udržitelnosti a ochrany životního prostředí. 

V rámci legislativního rámce je důležité zmínit Land Parcel Identification System (LPIS), který je klíčovým prvkem evropské politiky zemědělství. LPIS slouží k identifikaci a evidenci zemědělských parcel, což je nezbytné pro správné fungování agrárních dotací a dalších zemědělských politik EU. Integrace MyMexu s LPIS umožňuje zemědělcům snadnou a efektivní evidenci jejich pozemků a plnění legislativních požadavků, což přispívá k transparentnosti a řádné správě agrárních fondů. 

Kontaktujte naše prodejce pro více informací!  

Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás nebo navštivte jednu z našich poboček.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.

 • Logo Fendt
  Fendt
 • Logo Lemken
  Lemken
 • Logo Kerner
  Kerner
 • Logo Weidemann
  Weidemann
 • Logo Agroliner
  Agroliner
 • Logo Pellenc
  Pellenc