Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Ve společnosti AGROMEX s.r.o. zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s platnou legislativou, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. a s Nařízením EU 2016/679 a následných předpisů. Proces zpracování osobních údajů pravidelně kontrolujeme a vylepšujeme. Vaše osobní data zpracováváme na základě uděleného souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu. 

Správce osobních údajů: 

AGROMEX s.r.o.
Modletice 102
251 01 Modletice
IČ: 27073157
Tel: +420 323 616 911
E-mail: dataprivacy@agromex.cz

jako správce zpracovává Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat informace, jako např. IP adresa vašeho zařízení, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na webových stránkách navštívíte. Informace o vašem chování na webu jsou anonymizované. 

Při vyplnění formuláře v sekcích „Kontakt“, „Kariéra“ jde o vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, lokalitu a poskytnuté přílohy jako např. motivační dopis nebo životopis. 

Při registraci v sekci „E-shop“ či při objednávce zboží jde o vaše uživatelské jméno, jméno, příjmení, dodací adresu, DIČ nebo IČ firmy nebo telefonní číslo. 


Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje? 
V případě sekcí „Kontakt“ a „Kariéra“ jde zejména o zprocesování odpovědí na položené dotazy nebo zprocesování agendy výběrového řízení na konkrétní pracovní pozici. 

V případě sekce „E-shop“ jde o zprocesování objednávky a dodávky zakoupeného zboží stejně jako možnosti vytvoření uživatelského profilu pro pozdější pohodlnější nákup. 

V případě telemetrických údajů jde o vylepšování kvality a bezpečnosti webových stránek. 

Právní podklady zpracování osobních údajů 
Plnění a uzavření smlouvy a další oprávněné zájmy. 

Předávání osobních údajů třetím stranám 
V rámci subdodavatelské struktury jsou části osobních údajů klientů předávány nebo v míře nezbytně nutné zpřístupněny či potencionálně zpřístupněny: 

a) v rámci procesu objednávky aktuálně nasmlouvaným přepravním společnostem
b) v rámci vývoje a správy webu společnosti UVM interactive s.r.o. (IČ: 28672500)
c) v rámci anonymizované telemetrie společnosti Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Soubory COOKIES
Jako většina stránek na internetu, i my využíváme tzv. cookies, které nám pomáhají anonymně analyzovat, kdo k nám zavítal a co jej zajímá. Použití cookies je možné zakázat v nastavení internetového prohlížeče. Náš web také používá funkci Google Remarketing, která umožňuje oslovovat s cílenou reklamou uživatele, kteří v minulosti zavítali na náš web. Dodavatelé třetí strany (včetně společnosti Google) mohou zobrazovat naše reklamy na různých stránkách na internetu.
Tuto funkci lze zakázat v nastavení u společnosti Google: http://www.google.com/settings/ads

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat? 
Po dobu trvání smluvního vztahu. 

V případě zpracovávání osobních údajů, kde byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání souhlasu. Osobní údaje nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy se zákazníkem či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na udělený souhlas po dobu stanovenou právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let). Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu zpracováváme po dobu využívání našich služeb. 

Zabezpečení osobních údajů 
Pro ochranu osobních údajů jsou v rámci procesu jejich zpracování nasazeny technické prostředky obecně zvyšující jeho bezpečnost, jako např.: 

a) šifrování komunikace mezi klientem a serverem pomocí certifikátu
b) šifrování uložených databází
c) omezení přístupu subdodavatelů a pracovníků správce osobních údajů k osobním údajům zákazníků jen na nezbytně nutnou míru
d) nastavení minimálních parametrů uživatelských hesel
e) pravidelné zálohování
f) smluvní zajištění mlčenlivosti subdodavatelů

Proces zpracování podléhá kontrole správce osobních údajů a v reakci na nové bezpečnostní hrozby je průběžně vylepšován. 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
Ve vztahu ke zpracování osobních údajů máte právo odvolat svůj souhlas s jejich zpracováním, právo na opravu či jejich doplnění, právo vznést námitku či stížnost proti jejich zpracovávání, právo na přístup k osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů.

Oprava
V případě, že se domníváte, že vámi poskytnuté osobní údaje jsou chybné, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu: dataprivacy@agromex.cz nebo poštou na adrese Správce osobních údajů. U uživatelsky editovatelných údajů lze pro změnu či opravu použít formulář uživatelského účtu e-shopu, máte-li účet již zřízen. 

Přístup k osobním údajům
Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů. 

Výmaz
Můžete zažádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení). 

Vznesení námitky
Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz kapitola těchto podmínek nazvaná „Právní podklady zpracování osobních údajů“). Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést na e-mail: dataprivacy@agromex.cz nebo poštou na adrese Správce osobních údajů. 

Podání stížnosti
Máte-li za to, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás nebo navštivte jednu z našich poboček.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.

 • Logo Fendt
  Fendt
 • Logo Lemken
  Lemken
 • Logo Kerner
  Kerner
 • Logo Weidemann
  Weidemann
 • Logo Agroliner
  Agroliner
 • Logo Pellenc
  Pellenc