Loading...

STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ PŮDY

Stroje pro zpracování půdy

Zpracování půdy, tj. soustava na sebe navazujících mechanických zásahů, kterými se vytvářejí optimální podmínky pro růst a vývoj pěstovaných rostlin.

Pro /provzdušnění /zlepšení fyzikálního stavu /zlepšení podmínek pro růst rostlin /zlepšení biologické činnosti v půdě /zapravení zbytků rostlin do půdy /zapravení hnojiv do půdy /ničení choroboplodných zárodků a škůdců /dostávání svrchní provzdušněné vrstvy do spodních vrstev využíváme stroje, které jsou "specialisty" na výše uvedené operace.

 

PLUHY / STROJE NA ZHUTŇOVÁNÍ PŮDY / PŘÍPRAVA SEŤOVÉHO LOŽE / OBDĚLÁVÁNÍ STRNIŠTĚ / SECÍ STROJE