Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Produkt přidán do košíku

Akce "traktor + dárek"! Tedy pomocník!

prvních5
22. 09. 2021

Připravili jsme pro vás pokračování úspěšné akce "traktor + dárek".

Účastí v této akci získáte - ideální všestranné dělníky - pro práci v zemědělství, v terénu, v lese, na stavbách, prostě všude tam, kde budete potřebovat.

A jak nového pomocníka získat?

Stačí být mezi prvními 5, kteří podepíší kupní smlouvu na kolový traktor Fendt 1050 Vario.

Akce běží do 15. prosince!

 

Pravidla akce „prvních 5“

*Společnost AGROMEX s.r.o., IČ 27015773, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 94226, se sídlem v Modleticích pořádá pro zájemce o kolové traktory FENDT akci „prvních 5“.

*Akce se uskuteční v době od 26. srpna do 15. prosince 2021. Vyhodnocení a vyhlášení vítěze proběhne dne 04. února 2022 na pobočce Modletice, ve 14. hod.

*Účastníkem akce se může stát každá osoba, starší 18ti let, s trvalým pobytem v ČR, která v uvedeném období uzavře kupní smlouvu na jeden, a více kolových traktorů FENDT 1050 VARIO. Zároveň bude tento traktor dané osobě fakturován do 15. prosince 2021, se splatností 30 dnů.

*Zástupci společnosti AGROMEX, v den losování, provedou kontrolu uzavřených smluv, vystavené faktury a jejího uhrazení v době splatnosti. Z kupních smluv, která splní výše uvedená kritéria bude vylosován držitel výhry akce „prvních 5“.

*Výhrou v akci „prvních 5“ je pracovní UTV s označením Linhai T-Boss 520 E4, jejímž dodavatelem je společnost ASP Group s.r.o., se sídlem Letkov, ČR.
 Pracovní UTV má domluvené technické parametry. Vítěz uplatňuje veškeré záruční i pozáruční opravy u dodavatele výhry, u domluveného prodejce dle místa podnikání vítěze akce „prvních 5“.

*Vítěz bude o výhře vyrozuměn e-mailem a osobním kontaktováním v den losování. Zároveň bude uveřejněn na webových stránkách AGROMEXu, a to do 3 dnů po vyhlášení.
 Výhra bude vítězi předána dle následující dohody, kdy bude domluveno místo a termín předání.

*Vítěz akce „prvních 5“ dobrovolně vyjadřuje svůj souhlas k uveřejnění jeho osobních údajů jako vítěze (jméno, příjmení, region) a k bezplatné fotodokumentaci při předání techniky v rámci akce „prvních 5“, stejně jako k využití fotodokumentace ve všech komunikačních kanálech AGROMEXu, a to bez množstevního, územního a technologického omezení.

*AGROMEX nemá vůči účastníkům akce „prvních 5“ žádné závazky. Ti nemají nárok na jakékoliv jiné plnění, než je uvedená výhra. Tato výhra není právně vymahatelná.
 AGROMEX rozhoduje o všech reklamacích a námitkách, vyhrazuje si právo akci „prvních 5“ zkrátit, odložit, přerušit, zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání. Změna bude vyhlášena na stránkách www.agromex.cz.

 

Zpět na seznam
 • Logo Fendt
  Fendt
 • Logo Lemken
  Lemken
 • Logo Kerner
  Kerner
 • Logo Weidemann
  Weidemann
 • Logo Agroliner
  Agroliner
 • Logo Pellenc
  Pellenc