28.06.2019

V kraji plném traktorů FENDT

Společnost VVISS Žernov poskytuje svým klientům distribuci širokého sortimentu ovoce, zeleniny a vlastní produkce.

K zabezpečení výše uvedeného využívají vlastní informační systém, který jim dává okamžitou zpětnou vazbu o stavu zásob a pohybu zboží a vlastní logistiku.

Logistika to není jen zabezpečení uskladnění, třídění a balení, ale i doprava, distribuce a technika do sadů. A právě vozový park zajišťující bezproblémové služby byl modernizován.
Stávající technika byla vyměněna. Stávající rodina traktorů FENDT byla doplněna o traktory nové. Ale ne o jeden, 2, tři, 4 nebo 5, ale rovnou o 6 nových traktorů FENDT 200 Vario P.

Rozhodnutí o nákupu nebylo, a přitom bylo, jednoduché.
Společnost VVISS, vč. obsluhy má výbornou vlastní zkušenost s touto značkou. Existuje maximální spokojenost s technickými a provozními parametry, s obsluhou techniky i potřebou minimálních nákladů na údržbu.
Navíc v okolních sadech je značka FENDT dominantní součástí vozového parku, kde s ní panuje také velká spokojenost.
K tomu přiřadíme servis poskytovaný společností AGROMEX a dostanete řešení pro doplnění vašeho vozového parku.

Proto mi nezbývá nic jiného než všem ve VVISS popřát spousty Mth bez problémů.


1/5