05.03.2020

Univerzální nářadí Stratos

Bavorská firma Kerner nabízí ucelený systém zpracování půdy s ohledem na management posklizňových zbytků, hospodaření s půdní vláhou a protierozní opatření. Součástí nabídky je velice variabilní radličkové nářadí Stratos se záběrem 5 – 7,5 m.
Nářadí je určeno v jarních měsících zejména pro precizní přípravu půdy před setím. Díky mělkému a rovnoměrnému zpracování povrchu půdy připravíme optimální seťové lože, a to s ohledem na zachování půdní vláhy. Díky důmyslně navrženým pracovním orgánům zajistíme urovnání, mělké prokypření půdy v celé šíři záběru a opětovné utužení povrchu půdy. Rychle tak připravíme plochy pro jarní setí.
Díky variabilní konstrukci se nářadí Stratos uplatňuje při zpracování strniště a velmi mělké a velmi mělké podmítce. Namísto čelního smyku můžeme využívat nožového rotoru spolu s článkovým válcem pro precizní zpracování rostlinných zbytků. Optimálně navržené radličky mělce podřezávají strniště v celé šíři záběru. Takové nářadí umožňuje rychlé zpracování strniště bezprostředně po sklizni. Variabilní konstrukce umožňuje pracovat s různými typy packer válců a zavlačovačů.


1/5