12.03.2019

Stěhování do náhradních prostor nás nezastavilo

Jak jsme vás již informovali přestěhovali jsme, na Žamberecku, do náhradních prostor. Místo
v Dlouhoňovicích nás najdete v ZESPO Písečná.

Důkazem, že se jedná jen o změnu administrativní, která nemá žádný vliv na námi poskytované služby, a že i zákazníci žádnou změnu nepoznali, je prodej 2 nových traktorů FENDT.

Poslední den našeho působení na staré adrese jsme předali zákazníkovi traktor FENDT 313 s čelním nakladačem. A nové adrese, v Písečné, jsme už v minulém týdnu předávali traktor FENDT 211 s čelním nakladačem.

 


1/5