16.11.2020

Sleva? Bonus? Dárek? Ne, pomocník!

Přemýšlíte o rozšíření svého strojového parku? Pak by vám neměla uniknout následující nabídka.
Potřebujete-li traktor, tak volba je jednoduchá. Traktor = FENDT.

K benefitům patří široké modelové portfolio, všestranná použitelnost, úsporný provoz, vyspělá technická řešení a jediná opravdu plynulá převodovka Vario.

Co jsme si pro vás připravili?
Jedinečnou nabídku 8 traktorů FENDT modelové řady 900 Vario G6. Veškeré potřebné technické parametry získáte u našich obchodních zástupců. Zrovna tak jako další informace a odpovědi na vaše dotazy.

Pokud se rozhodnete pro jeden z těchto traktorů, tak se automaticky stáváte účastníkem slosování o dárek. Tedy o dalšího pomocníka! A když se na vás usměje štěstí, tak se váš strojový park nerozroste nejen o traktor FENDT 900 Vario G6, ale i o pracovní čtyřkolku POLARIS Ranger 570.

Seznamte se!

Jak se stát součástí slosování?
V termínu od 11. listopadu do 20. prosince 2020 uzavřete smlouvu na jeden, nebo více, z vybraných traktorů FENDT 900 Vario G6 a do konce roku 2020 zakázku vyfakturujeme. Pokud budete mít štěstí a vylosujeme vás, tak v únoru 2021 je čtyřkolka vaše!

Nerozhodujte se příliš dlouho! Traktorů do slosování je jen 8!

 

Pravidla „akce 1+1“

 •  Společnost AGROMEX s.r.o., IČ 27015773, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 94226, se sídlem v Modleticích pořádá pro zájemce o kolové traktory FENDT akci „1+1“.
 •  Akce se uskuteční v době od 16. listopadu do 20. prosince 2020. Losování a vyhlášení vítěze proběhne dne 04. února 2021 na pobočce Modletice, ve 14. hod.
 •  Účastníkem akce se může stát každá osoba, starší 18ti let, s trvalým pobytem v ČR, která v uvedeném období uzavře kupní smlouvu na jeden, a více, z 8 vybraných kolových traktorů FENDT 900 VARIO G6. Zároveň bude tento traktor dané osobě fakturován do 31. prosince 2020, se splatností 30 dnů.
 •  Zástupci společnosti AGROMEX, v den losování, provedou kontrolu uzavřených smluv, vystavené faktury a jejího uhrazení v době splatnosti. Z kupních smluv, která splní výše uvedená kritéria bude vylosován držitel výhry akce „1+1“.
 •  Výhrou v akci „1+1“ je pracovní čtyřkolka POLARIS Ranger 570, jejímž dodavatelem je společnost POLARIS, se sídlem v Roztokách u Prahy.
 •  Pracovní čtyřkolka má domluvené technické parametry. Vítěz uplatňuje veškeré záruční i pozáruční opravy u dodavatele výhry, u domluveného prodejce dle místa podnikání vítěze akce „1+1“.
 •  Vítěz bude o výhře vyrozuměn e-mailem a osobním kontaktováním v den losování. Zároveň bude uveřejněn na webových stránkách AGROMEXu, a to do 3 dnů po vyhlášení.
 •  Výhra bude vítězi předána dle následující dohody, kdy bude domluveno místo a termín předání.
 •  Vítěz akce „1+1“ dobrovolně vyjadřuje svůj souhlas k uveřejnění jeho osobních údajů jako vítěze (jméno, příjmení, region) a k bezplatné fotodokumentaci při předání techniky v rámci akce „1+1“, stejně jako k využití fotodokumentace ve všech komunikačních kanálech AGROMEXu, a to bez množstevního, územního a technologického omezení.
 •  AGROMEX nemá vůči účastníkům akce „1+1“ žádné závazky. Ti nemají nárok na jakékoliv jiné plnění, než je uvedená výhra. Tato výhra není právně vymahatelná.
 •  AGROMEX rozhoduje o všech reklamacích a námitkách, vyhrazuje si právo akci „1+1“ zkrátit, odložit, přerušit, zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání. Změna bude vyhlášena na stránkách www.agromex.cz.

 


1/5