31.01.2022

Novinky pro kypřiče Kerner

Nedílnou součástí produktového portfolia Agromex je technika pro zpracování půdy Kerner.

Tento výrobce přináší řadu inovativních konstrukčních řešení a neustále rozšiřuje produktovou nabídku. Taktéž se každoročně zvyšuje počet dodaných strojů, a to zejména na náročných evropských trzích. Rovněž firma, která již od roku 1999 vyvíjí a vyrábí nářadí v bavorském Aislingenu, dodává více jak 1100 různých typů nářadí. Její nabídka zahrnuje jak techniku pro menší a středně velká hospodářství, tak pro velké zemědělské podniky a farmy.

Noviny pro rok 2022 se týkají zejména intenzivních kypřičů.
Vzhledem ke skutečnosti, kdy omezování herbicidů, je také v Německu velmi aktuálním tématem, míří letošní inovace tímto směrem.
Řadu let nabízí výrobce nesené kypřiče Corona.
Jde o nářadí o záběru 2,5 a 3 m s pevným rámem a dále nářadí o záběru 4,2 a 4,8 m s hydraulicky sklopným rámem. Všechny typy nabízí rychloupínání radliček Connect – 40, jištění do kamenitých půd a možnost práce bez zadního válce. K nastavení a udržování pracovní hloubky napomáhají přední kopírovací kola.  

Výrobce se zaměřil na rozšíření nabídky radliček. Mimo dlátových typů, které můžeme rozšířit o křídlové nástavce, nabízí provedení pro velmi mělkou a mělkou podmítku ve třech různých šířkách. Díky nim můžeme efektivně provádět mělké zpracování strniště bezprostředně po sklizni a rovněž následnou podmítku sloužící k likvidaci vzrostlých plevelů a výdrolu. Dále můžeme kypřiče kombinovat se zadním prstovým válcem, které díky svým pružným elementům vytahuje plevele, které zůstávají ležet na povrchu půdy a postupně zasychají.


1/5