21.06.2021

Les je život

U obce Dyjice se konala předváděcí akce pod názvem "Pěstební činnost v lesích po vzoru průmyslu 4.0."

Cílem celého projektu je převést veškeré hospodaření v lesích do elektronické komunikace za použití strojů, ať už plně automatizovaných nebo poloautomatizovaných, které by dokázaly zastat práci lidí.

Pozvaní se mohli seznámit s technikou na připravených stanovištích -
- drcení potěžebních zbytků,
- frézování drážek s aplikací hnojiva,
- poloautomatická výsadba stromků,
- příprava pro poloautomatický oplocenkovač,
- oplocenkovač.

Společným jmenovatelem všech stanovišť byla naše technika - traktory Fendt v různých modelových a výkonostních řadách.


1/5