25.09.2020

Lemken Koralin pro mělkou podmítku

Lemken Koralin 9 je celý název novinky pro sezónu 2020/2021 a jedná se o nářadí určené pro velmi mělkou podmítku. Tento renomovaný německý výrobce nabízí dva modely a to Koralin 9/660 KUA a Koralin 9/840 KUA, přičemž číselné označení koresponduje s pracovním záběrem. S ohledem na pracovní šířku se jedná o hydraulicky sklopné provedení a rám je tvořen třemi sekcemi. Taková konstrukce zaručuje příkladné kopírování pozemku.
Na základě zkušeností z praxe zvolili konstruktéři kombinované provedení tvořené talířovou a radličkovou sekcí. Dvě řady talířů o průměru 510 mm známé z osvědčeného talířového podmítače Lemken Heliodor mají za úkol povrchové zpracování strniště. Za nimi následují tří řady speciálních křídlových radliček o šířce každé z nich na úrovni 380 mm. Radličky zajišťují mělké a plošné zpracování půdy v celé šířce záběru.
Součástí konstrukce jsou dvě řady zavlačovačů – nivelačních a prutových, které doplňuje trubkový válec. Díky této koncepci dosahujeme požadovaného urovnání povrchu pozemku. Kromě hlavního podvozku opatřeného pneumatikami 385/65 x 22,5 disponuje nářadí dvěma páry kopírovacích a nivelačních kol. Ta jsou doplněna středovým vodícím kolem. Takové uspořádání, včetně děleného rámu, je zárukou kvalitního kopírování.
Význam tohoto nářadí je především v rychlém provedení podmítky bezprostředně po úklidu pozemku. Díky takovému agrotechnickému zásahu vytvoříme optimální podmínky pro vzklíčení a vzcházení plevelů a výdrolu. Na povrchu zůstává pokryv rostlinných zbytků, které výrazně omezují neproduktivní výpar a zlepšují hospodaření s vláhou. Nářadí Lemken Koralin pak využijeme také k následné podmítce, díky které zajistíme mechanickou likvidaci plevelů a významně tak šetříme náklady na jejich herbicidní likvidaci.


1/5