03.11.2019

Kerner pro mělkou podmítku

Samotná podmítka představuje jedno ze základních agrotechnických opatření. Má nezastupitelné místo při likvidaci výdrolu a plevelných rostlin. Zásadní roli hraje také při správném hospodaření s půdní vláhou. S tím také souvisí zvládnutí tzv. managementu posklizňových zbytků. Na výše uvedené otázky přináší odpovědi německá značka Kerner, která je součástí nabídky fy Agromex. Jedná se o nářadí SOLO X-CUT a HELIX.
První jmenované se nabízí v záběrech 3 – 6 m a slouží ke zpracování rostlinného pokryvu pozemku od strniště až po porosty zeleného hnojení. Úkolem nožového válce následovaného řadou profilovaných kotoučů je narušení rostlinného materiálu, který tímto krokem získává výrazný aktivní povrch. Takto zpracované části rostlin rychleji podléhají rozkladným procesům, snáze přijímají vláhu a představují živnou půdu pro užitné půdní organizmy.
Diskové nářadí je k dispozici v neseném provedení a pracovních záběru od 3 do 5,5 m a disponuje dvěma řadami disků o průměru 560 mm. Modely se záběrem od 4,5 m jsou hydraulicky sklopné. Standardem je hydraulické nastavení hloubky. Konstrukce využívá individuálního uložení disků s upevněných k rámu s využitím pryžových elementů. Pro opětovné utužení půdy a drobení hrud nabízí výrobce možnost volby ze 6 typů packer válců a odpovídajícího počtu jednořadých a dvouřadých zavlačovačů.  

 


1/5