19.03.2020

Intenzivní kypřiče Kerner

Německá značka Kerner z bavorského Aislingenu se zaměřuje na vývoj technologií pro zpracování půdy bez orby. Nabízí bohatý program nářadí pro velmi mělké a mělké zpracování půdy a rovněž širokou řadu intenzivních kypřičů. Intenzivní kypřiče nabízí v neseném a závěsném provedení. Jejich konstrukce umožňuje zpracování půdy v hloubkách 5 – 30 cm.
Jedná se o nesené nářadí Corona se záběrem 2,5 – 5 m a závěsné modely 4X s pracovní šířkou 4,2 – 6,6 m. Nářadí, které agregujeme do tříbodového závěsu je koncipováno jako třířadé, závěsné využívá čtyř řad slupic. Bez ohledu na model můžeme volit mezi jištěním střižným šroubem, mechanicky nebo hydraulicky. Poslední jmenovaný systém nabízíme na všech kypřičích dovážených do České republiky.
Obě modelové řady využívají stavebnicové konstrukce slupic, které je možné osadit různými typy dlát, nebo jejich kombinací s křídly různého tvaru a šířky. Díky variabilní konstrukci máme možnost zvolit vždy správnou konfiguraci pro konkrétní půdní a klimatické podmínky. Stejně bohatá je nabídka packer válců. Značka Kerner nabízí jednoduché a dvojité válce jak pro lehké, tak těžké typy půd. Podzimní kypření nahrazující orbu můžeme provádět také bez zadního válce a ponechat půdu ve struktuře hrubé brázdy.


1/5