30.08.2018

Fendt IDEAL demo tour

Po šestiletém období vývoje se představuje zcela nový stroj. Získal dvě ocenění veletrhu Agritechnica a chystá svůj vstup na český trh.

Společnost Agromex představila zákazníkům sklízecí mlátičky IDEAL 8 vybavené motorem Man, jehož zdvihový objem 12,4l disponuje výkonem 538 koní. Samotná mlátička má nově vyvinutý systém pohonu, v našem případě na kolovém podvozku. Lze ji však vybavit pásy o šířce 600 mm (26" kde vnější šířka stroje je pod 3,3m) nebo 760 mm (30" s vnější šířkou stroje pod 3,5m). 

Žací lišty, o záběru 9,2m až 12,2m, dostupné k modelu 8 mohou být vybaveny systémem Autodock pro pohodlné připojení lišty z kabiny. IDEAL je koncipován čistě s axiálním mlácením, model 8 se dvěma rotory (dualhelix), nejdelšími na trhu (4,84m a průměru 60cm), u kterých byl při vývoji kladen důraz na čisté oddělení zrna bez negativního vlivu na kvalitu slámy. Reverzace mláticího systému je nově řešena hydraulicky, stejně tak i seřízení mláticího koše. Inteligentní systém čištění kompenzuje svah 15°. Objem zásobníku zrna je standardně 12500l (rychlost vyprazdňování 140l/s). Volitelně impozatních 17100l (210l/s) s funkcí přesunu výsypného komínu scrollswing pro pohodlné vyprazdňování bez akcelerace sklízecí mlátičky. Kabina obsluze nabízí dosud nevídané pohodlí, výhled i komfort. Pomocí sensoru MAD v kombinaci s kamerou se sleduje kvalita zrna, procento ztrát, poškození i čistota a lze tak pomoci iPadu nastavit stroj poměrem výkon/kvalita. IDEALharvest automaticky nastaví separaci zrna dle výskytu poškození. 

Premiérové představení axiální sklízecí mlátičky Fendt IDEAL přineslo prodejnímu týmu Agromex cenné poznatky. Přítomným zástupcům vývoje z Německa a Itálie důležitá data. 

Závěrem děkujeme našemu partnerovi prvního představení Fendt IDEAL u nás za poskytnutí zázemí, vstřícnost a polnosti ke sklizni a testování.

Děkujeme všem, co se přišli seznámit s novým produktem Fendt ve sklízecích mlátičkách. 

 

Více fotografií: Foto - Fendt IDEAL demo tour

Video: Video - Fendt IDEAL demo tour

Tým AGROMEX

 


1/5