22.09.2021

Akce "traktor + dárek"! Tedy pomocník!

Připravili jsme pro vás pokračování úspěšné akce "traktor + dárek".

Účastí v této akci získáte - ideální všestranné dělníky - pro práci v zemědělství, v terénu, v lese, na stavbách, prostě všude tam, kde budete potřebovat.

A jak nového pomocníka získat?

Stačí být mezi prvními 5, kteří podepíší kupní smlouvu na kolový traktor Fendt 1050 Vario.

Akce běží do 15. prosince!

 

Pravidla akce „prvních 5“

*Společnost AGROMEX s.r.o., IČ 27015773, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 94226, se sídlem v Modleticích pořádá pro zájemce o kolové traktory FENDT akci „prvních 5“.

*Akce se uskuteční v době od 26. srpna do 15. prosince 2021. Vyhodnocení a vyhlášení vítěze proběhne dne 04. února 2022 na pobočce Modletice, ve 14. hod.

*Účastníkem akce se může stát každá osoba, starší 18ti let, s trvalým pobytem v ČR, která v uvedeném období uzavře kupní smlouvu na jeden, a více kolových traktorů FENDT 1050 VARIO. Zároveň bude tento traktor dané osobě fakturován do 15. prosince 2021, se splatností 30 dnů.

*Zástupci společnosti AGROMEX, v den losování, provedou kontrolu uzavřených smluv, vystavené faktury a jejího uhrazení v době splatnosti. Z kupních smluv, která splní výše uvedená kritéria bude vylosován držitel výhry akce „prvních 5“.

*Výhrou v akci „prvních 5“ je pracovní UTV s označením Linhai T-Boss 520 E4, jejímž dodavatelem je společnost ASP Group s.r.o., se sídlem Letkov, ČR.
 Pracovní UTV má domluvené technické parametry. Vítěz uplatňuje veškeré záruční i pozáruční opravy u dodavatele výhry, u domluveného prodejce dle místa podnikání vítěze akce „prvních 5“.

*Vítěz bude o výhře vyrozuměn e-mailem a osobním kontaktováním v den losování. Zároveň bude uveřejněn na webových stránkách AGROMEXu, a to do 3 dnů po vyhlášení.
 Výhra bude vítězi předána dle následující dohody, kdy bude domluveno místo a termín předání.

*Vítěz akce „prvních 5“ dobrovolně vyjadřuje svůj souhlas k uveřejnění jeho osobních údajů jako vítěze (jméno, příjmení, region) a k bezplatné fotodokumentaci při předání techniky v rámci akce „prvních 5“, stejně jako k využití fotodokumentace ve všech komunikačních kanálech AGROMEXu, a to bez množstevního, územního a technologického omezení.

*AGROMEX nemá vůči účastníkům akce „prvních 5“ žádné závazky. Ti nemají nárok na jakékoliv jiné plnění, než je uvedená výhra. Tato výhra není právně vymahatelná.
 AGROMEX rozhoduje o všech reklamacích a námitkách, vyhrazuje si právo akci „prvních 5“ zkrátit, odložit, přerušit, zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání. Změna bude vyhlášena na stránkách www.agromex.cz.


1/5